Inför och under studierna

Inför och under studierna

En PHS blogg till

Vi kommer att skriva om våra med och motgångar under vägen fram till svaret, om vi kommit in på PHS. (Polis Hög Skolan) Och kommer vi in på skolan, kommer vi att skriva här fortsättningsvis.

Meddelande från Rekryteringen

InförPosted by V40ThoppE Fri, February 26, 2010 11:44:57
Det kändes rätt gôtt när jag fick den här mailen kan jag säga.

Ämne: Kompletterad - behörig
Skickat: 2010-02-26 10:30:24


Din ansökan till polisutbildningen Januari 2011

Vi har tagit emot komplettering av din ansökan till den grundläggande polisutbildningen med kursstart Januari 2011.
Efter granskning har vi konstaterat att du nu är behörig.


Byter du adress under uttagningsförfarandet måste du meddela oss.

Upplysningar i övrigt kan lämnas av Polisrekryteringen på Rikspolisstyrelsen,
telefonnummer: 08-401 97 68, 401 97 52, 401 97 08, 401 97 30, 401 97 91, 401 97 93 eller 401 97 62.

Med vänliga hälsningar

RIKSPOLISSTYRELSEN
Polisrekryteringen

Så nu är det bara att hoppas och hålla tummarna